ปลาโอ

ปลาโอ เป็นชื่อที่คนไทยนิยมใช้เรียกปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ Scombridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลาทู ปลาอินทรี และ ปลาทูน่า ปลาโอ ปลาโอ ประโยชน์ มีลักษณะเป็นปลาขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นขนาดที่เล็กกว่าหลายชนิดในวงศ์เดียวกัน

ปลาโอปลาโอมักอาศัยในทะเลและมีการกระจายพันธุ์ทั่วไป มีการพบเห็นอย่างแพร่หลายทั้งใน ปลาโอไทย และทะเลอันดามัน ปลาชนิดนี้มีลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านรูปร่างและลายสีที่สวยงาม

การอาศัยอาหารของปลาโอปลาโอเป็นรูปแบบของประหลาดในทะเล โดยทั่วไปกินปลาผิวน้ำ เช่น ปลาเจ็ด และกุ้ง รวมถึงหมึก ซึ่งทำให้เป็นสัตว์ทะเลที่เป็นส่วนสำคัญของสังคมทะเล

นอกจากนี้ ปลาโอปลาโอยังมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและอาหารในประเทศไทย ทำให้เป็นปลาที่นิยมในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลก ด้วยลักษณะที่เล็กกะทัดรัดและรสชาติอร่อย ปลาโอปลาโอเป็นที่ต้องการในการทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมและอาหารสไตล์โมเดิร์น ทำให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอาหารของชาวไทยทุกคน

ปลาโอมีกี่ชนิด

ปลาโอ ที่พบในไทยมีหลายชนิดที่มีชื่อสามัญแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางชีววิทยา ดังนี้:

  1. ปลาโอหลอด (Bullet tuna, Auxis rochei rochei):
    ปลาโอหลอดมีลักษณะหลังคาที่ท้องโค้งและลำตัวที่ยาว หลังบริเวณส่วนหางมีลวดลายที่คล้ายรอยปืนหลอด สีของปลาโอหลอดมีลวดลายและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากชนิดอื่น ๆ
  2. ปลาโอขาว (Frigate tuna, Auxis thazard thazard):ปลาโอขาวมีลำตัวที่ท้องโค้งและเป็นปลาที่เล็กกะทัดรัด มักพบในทะเลร้อน สีของลำตัวสว่างเป็นสีเงิน หางมีลวดลาย
  3. ปลาโอลาย (Kawakawa, Euthynnus affinis):ปลาโอลายมีลักษณะลำตัวที่สูงและท้องโค้ง หางแบนและสีของลำตัวเขียวเข้ม ปรากฏลวดลายเป็นรูปวงกลมที่ลุกลามทั่วตัว
  4. ปลาโอแถบ (Skipjack tuna, Katsuwonus pelamis):ปลาโอแถบมีลำตัวที่สูงและท้องโค้ง มีลายที่แถบขนาดใหญ่ตลอดลำตัว สีของลำตัวเป็นสีเงิน มีลวดลายลำตัวและหาง
  5. ปลาโอดํา (Longtail tuna, Thunnus tonggol):ปลาโอดํามีลักษณะลำตัวที่ยาว ส่วนหลังคาของลำตัวสีเข้ม ส่วนท้องสีเงิน มีลายลวดลายที่ดำคลุมทั่วลำตัว

ทั้งหมดนี้เป็นปลาโอที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและอาหารในประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นที่นิยมในการทำอาหารไทยและในตลาดโลก