บทความ

Uncategorized

ปลาโอมีกี่ชนิด

ปลาโอ ปลาโอ เป็นชื่อที่คนไทยนิยมใช้เรียกปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ Scombridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลาทู ปลาอินทรี และ ปลาทูน่า ปลาโอ ปลาโอ

อ่านเพิ่มเติม »