ปลาโอมีกี่ชนิด

ปลาโอ ปลาโอ เป็นชื่อที่คนไทยนิยมใช้เรียกปลาทะเลที่อยู่ในวงศ์ Scombridae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับปลาทู ปลาอินทรี และ ปลาทูน่า ปลาโอ ปลาโอ ประโยชน์ มีลักษณะเป็นปลาขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นขนาดที่เล็กกว่าหลายชนิดในวงศ์เดียวกัน ปลาโอปลาโอมักอาศัยในทะเลและมีการกระจายพันธุ์ทั่วไป มีการพบเห็นอย่างแพร่หลายทั้งใน ปลาโอไทย และทะเลอันดามัน ปลาชนิดนี้มีลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านรูปร่างและลายสีที่สวยงาม การอาศัยอาหารของปลาโอปลาโอเป็นรูปแบบของประหลาดในทะเล โดยทั่วไปกินปลาผิวน้ำ เช่น ปลาเจ็ด และกุ้ง รวมถึงหมึก ซึ่งทำให้เป็นสัตว์ทะเลที่เป็นส่วนสำคัญของสังคมทะเล นอกจากนี้ ปลาโอปลาโอยังมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและอาหารในประเทศไทย ทำให้เป็นปลาที่นิยมในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลก ด้วยลักษณะที่เล็กกะทัดรัดและรสชาติอร่อย ปลาโอปลาโอเป็นที่ต้องการในการทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมและอาหารสไตล์โมเดิร์น ทำให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอาหารของชาวไทยทุกคน ปลาโอมีกี่ชนิด ปลาโอ ที่พบในไทยมีหลายชนิดที่มีชื่อสามัญแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางชีววิทยา ดังนี้: ปลาโอหลอด (Bullet tuna, Auxis rochei rochei):ปลาโอหลอดมีลักษณะหลังคาที่ท้องโค้งและลำตัวที่ยาว หลังบริเวณส่วนหางมีลวดลายที่คล้ายรอยปืนหลอด สีของปลาโอหลอดมีลวดลายและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากชนิดอื่น ๆ ปลาโอขาว (Frigate tuna, Auxis thazard thazard):ปลาโอขาวมีลำตัวที่ท้องโค้งและเป็นปลาที่เล็กกะทัดรัด มักพบในทะเลร้อน สีของลำตัวสว่างเป็นสีเงิน หางมีลวดลาย […]